About

Hey, Hi and Hello! ^ ^ 
Witam Cię na tym blogu będącym moją małą skarbnicą przemyśleń na temat tych starszych jak i nowszych anime, które cudownym trafem zagościły wcześniej na moim ekranie. Krótko mówiąc - znajdziesz tutaj recenzje anime, przez które będę starała się przedstawiać pozycje godne, ale także i te mniej godne polecenia przez moją skromną osobę :) Ja natomiast jestem Akane, Kusonoki Akane i tak też będę podpisywać się pod wszelkimi postami jakie tutaj napiszę. Moje prawdziwe imię? Również zaczyna się na literę "A"! :) Poza progami My Opinion jestem sobie zwykłą studentką. Mam dziewiętnaście lat, mieszkam na północy Polski, a patrząc na mój wygląd zewnętrzny czy zachowanie, naprawdę ciężko by było utożsamić mnie z kimś interesującym się kulturą japońską. Dlatego też Kusonoki Akane można by potraktować jak moje alter ego - tutaj otwarcie opowiadająca o swoich zainteresowaniach, tam pozostająca cichą i niewychylającą się na ich temat dziewczyną. Brzmi to zapewne odrobinę dziwnie, ale uwierzcie mi na słowo - nie umiem tego dokładniej wytłumaczyć ;) 
Piszę tutaj zarówno po polsku jak i po angielsku, no... Przynajmniej się staram, bo wiem, że mój angielski nie jest idealny ;) Tak właściwie angielskie wersje moich recenzji nie były dostępne od zawsze, więc jeśli zastanawiasz się dlaczego niektóre są przetłumaczone a niektóre nie, dzieje się to ponieważ, przepisywanie wszystkich wcześniejszych postów zajmuje naprawdę dużo czasu. Obiecuję, że pewnego dnia wszystko będzie dla każdego jasne i zrozumiałe ;)
Co by tu więcej mówić? Chciałabym zaprosić Cię do zostania tutaj na dłużej i czytania moich recenzji :) Bazują one w 100% na moim własnym zdaniu, więc Ty również nie bój się napisać mi o swoim w komentarzu. Będę z tego powodu bardzo szczęśliwa. Ponadto! Jeśli chcesz, możesz dołączyć do naszej małej rodziny tutaj na My Opinion, poprzez kliknięcie przycisku "Obserwuj" na dole strony. Znaczy to dla mnie naprawdę wiele i nie jestem w stanie nawet określić słowami, jak szczęśliwa jestem za każdym razem, kiedy widzę nowego czytelnika na blogu! Mam nadzieję, że spędzimy tutaj razem wspaniały czas :) Yoroshiku Onegaishimasu! \ ^ ^ /

Welcome on my blog, my little treasury of reflections about newer and older anime, which have got the chance to appear on my screen! To put it more simply - you will find here reviews of anime, which will help me put across for you more, but also less, worth seeing productions :) I am Kusonoki Akane, and this is how I will sign myself in every post here. My real name? It also starts with "A"! :) Beyond My Opinion's threshold I am a normal student. I am 19 years old, live in North Poland and giving my appearance and behavior it is really hard to equate me with fans of Japanese culture. This is way Kusonoki Akane can be taken as my alter ego - openly saying about her interest here, and quietly keeping it for herself there. Probably it rings weird for you but give me the benefit of the doubt - I can't explain it better ;)
I am writing here both in Polish and English, well.. At least I am trying to because I know that my English isn't perfect ;) Actually, English versions of my reviews weren't available every since I started to write (you can read about that >>here<<) so if you wonder why some of them are translated and some of them aren't, it is because it takes a lot of time for me to rewrite all previous posts and I hope you will stay patient for that. I promise that one day it will be all nice and clear also for you, my dear friends from abroad ;)

What's more I have to say? I would like to encourage you to stay here for longer and read my reviews :) They are 100% based on my opinion so feel free to share yours in comments as well. I will be really happy to read them. Also! If you want, you can join our small family here on My Opinion by clicking the button "Obserwuj" at the bottom of the site. It means a lot to me, I can't even express with words how happy I am every time, I see a new one reader on my blog! I hope we will spend great time here from now on :) Yoroshiku onegaishimsu!

Serie recenzji na My Opinion / Series of reviews on My Opinion :

SEZONOWE  - recenzje anime pojawiających się w wiosennych, letnich, jesiennych i zimowych sezonach, poprzedzanych postami z ich zapowiedziami (>>tutaj<<), kończonych wielkim podsumowaniem końcowym, a po całym roku również i rocznym. Dzień publikacji - niedziela (czasami też dodatkowo w środę).

SEZONOWE POZOSTAŁOŚCI - recenzje tych serii, które na sezonowe podsumowania się nie załapały, a które wciąż mam w planach. Dzień publikacji - czwartek.

KULTOWE (Niesmierelni, Niezniszczalni, Ponadwiekowi...) - recenzje produkcji, jak sama nazwa wskakuje, kultowych. Takich, który każdy fan anime powinien znać, ale nie każdy faktycznie oglądał ;) Dzień publikacji - piątek.SEASONAL Reviews of anime coming out in spring, summer, autumn and winter seasons, introduced by posts with their previews (>>here<<), ended with big final summary and after all one year with yearly summary as well. Date of publication - Sunday (sometimes also in Wednesday).

SEASONAL LEFTOVERS - reviews of series, which seasonal summaries didn't include (because of, for example, lack of time) but I still want to watch them. Date of publication - Thursday.

CULT ANIME (Immortals, Imperishables, Over ageds...) - reviews of cult productions, as the title suggests. Productions, which every anime fan should know but not everyone have actually seen ;) Date of publication - Friday. 


Pozdrawiam / Best regars
Kusonoki Akane

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz